1.      Bendrosios sąvokos

1.1.   Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1.1.1.      Paskyra – interneto svetainėje www.viskastikra.lt ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje Kliento sukurta paskyra;

1.1.2.      Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Viskastikra.lt Interneto svetaine / Mobiliąja aplikacija ir (arba) Paslaugomis;

1.1.3.      Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą  Viskastikra.lt;

1.1.4.      Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Viskastikra.lt;

1.1.5.      Taisyklės – šios naudojimosi Viskastikra.lt interneto tinklapiu ir mobiliąja aplikacija taisyklės ir kurios paskelbtos Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje;

1.1.6.      Viskastikra.lt – UAB „Kruza“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303302416, adresas Svajonės g. 40, Klaipėda, Lietuva, kuri administruoja Viskastikra.lt interneto tinklapį ir mobiliąją aplikaciją bei parduoda savo produktus ir paslaugas;

1.1.7.      Pardavėjas – fizinis ar juridinis asmuo parduodantis savo prekes ir paslaugas Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje ir su kuriuo Klientas sudaro Pirkimo sutartį.

1.1.8.      Interneto svetainė – interneto svetainė pasiekiama adresu https://viskastikra.lt/;

1.1.9.      Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Registruotas klientas, sąrašas.

2.      Pirkimas

2.1.   Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine ir (arba) Mobiliąja aplikacija, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje.

2.2.   Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros.

2.3.   Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

2.4.   Po apmokėjimo už užsakytas prekes, Jūsų užsakymas bus perduotas vykdyti Pardavėjams, kurie parduoda Jūsų užsakytas prekes.

2.5.   Apie jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu ir sms žinute.

3.      Turinys

3.1.  Interneto tinklapyje bei Mobiliojoje aplikacijoje pateikiami Viskastikra.lt bei Pardavėjų prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos.

3.2.  Viskastikra.lt neatsako už tokių sąrašų, aprašymų ar vizualizacijų (įskaitant funkcijas, specifikacijas ir kainas) išsamumą, tikslumą, patikimumą, pagrįstumą ar savalaikiškumą. Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje pateikiamų prekių prieinamumas bei informacija gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

3.3.  Tam tikri produktai gali būti paženklinti amžiaus apribojimais arba skirti tik tam tikro amžiaus asmenims. Užsisakydami prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, jūs patvirtinate, kad esate reikalaujamo minimalaus amžiaus.

4.      Jūsų paskyra

4.1.   Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Viskastikra.lt paslaugomis Jūs turite teisę registruotis Viskastikra.lt interneto tinklapyje arba mobiliojoje aplikacijoje.

4.2.   Registracija Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje yra nemokama.

4.3.   Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

4.4.   Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Viskastikra.lt Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

4.5.   Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu ir (arba) mobiliąja aplikacija, Jūs patvirtinate ir garantuojate Viskastikra.lt ir Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo Viskastikra.lt Paskyrą.

4.6.   Viskastikra.lt pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.

4.7.   Naudojantis Interneto tinklapiu ir (arba) mobiliąja aplikacija neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims.  Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

4.8.   Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos bet jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Viskastikra.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Viskastikra.lt. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.

4.9.   Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Viskastikra.lt imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie jūsų Paskyros būtų sustabdyta. Viskastikra.lt negarantuoja, kad naudojimasis jūsų Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei galėjote tikėtis.

4.10.                    Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

4.11.                    Naudodamiesi Interneto tinklapiu ir/ar mobiliąja aplikacija patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

4.12.                    Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu ir mobiliąja aplikacija asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje ir mobiliojoje aplikacijoje yra draudžiami.

4.13.                    Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika (https://viskastikra.lt/content/8-privacy).

4.14.                    Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Viskastikra.lt. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis Viskastikra.lt Paskyra bus laikinai sustabdyta.

4.15.                    Po Jūsų Paskyros panaikinimo, Viskastikra.lt Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyra neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą Viskastikra.lt Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytais kontaktais.

4.16.                    Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

4.17.                    Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.

4.18.                    Viskastikra.lt turi teisė bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę, mobiliąją aplikaciją ar Viskastikra.lt teikiamas paslaugas.

4.19.                    Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti Viskastikra.lt prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.

4.20.                    Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į Viskastikra.lt.

5.      VISKASTIKRA teisės

5.1.   Viskastikra.lt turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

5.2.   Viskastikra.lt turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Viskastikra.lt Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per Viskastikra.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

5.3.   Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), Viskastikra.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turėtų toliau nebesinaudoti Viskastikra.lt paslaugomis.

5.4.   Jei Klientas bando pakenkti Viskastikra.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Viskastikra.lt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Kliento prieigos prie Viskastikra.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Kliento Paskyrą be išankstinio pranešimo.

6.      Trečiųjų šalių interneto svetainės

7.      6.1.              Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas Viskastikra.lt nereiškia Viskastikra.lt pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija.

8.      6.2.              Viskastikra.lt neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja Viskastikra.lt. Viskastikra.lt neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

9.      Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys

9.1.   Viskastikra.lt suteikia Jums teisę komentuoti, skelbti turinį bei kitaip komunikuoti Interneto tinklapyje.

9.2.   Paskelbdami bet kokią informaciją, turinį ar medžiagą Interneto svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje, Jūs suteikiate Viskastikra.lt neatšaukiamą, neribotą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones ir kitaip naudoti visą ir bet kokį Jūsų paskelbtą informaciją Viskastikra.lt nuožiūra pasirinktais būdais ir tikslais. Šia licencija taip pat suteikiama teisė sublencijuoti Jūsų paskelbtą turinį. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas teises suteikti tokią licenciją Viskastikra.lt.

9.3.   Klientas sutinka, kad Viskastikra.lt laisvai naudotų visas Kliento pateiktas ar paviešintas idėjas bet kokiems tikslams. Viskastikra.lt turi teisę perduoti savo teises į turinį. Viskastikra.lt nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:

9.3.1.      išlaikyti kliento paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;

9.3.2.      mokėti kompensaciją už kliento paskelbtą turinį ar idėjas;

9.3.3.      atsakyti ar kitaip reaguoti į Kliento paskelbtą turinį ar idėjas.

9.4.   Jūs suteikiate Viskastikra.lt teisę naudoti bet kokį pavadinimą (vardus), susijusį su bet kokiu turiniu ar idėja, kurią jūs padarėte prieinamą Viskastikra.lt, tačiau Viskastikra.lt neprivalo naudotis šia teise ir susieti turinio.

9.5.   Klientas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Kliento viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra:

9.5.1.      teisingi, tikslūs ir teisėti;

9.5.2.      nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.

9.6.   Klientui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.

9.7.   Turinys laikomas draudžiamu, jei:

9.7.1.      yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;

9.7.2.      pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;

9.7.3.      yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant Viskastikra.lt) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;

9.7.4.      prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;

9.7.5.      yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis  kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;

9.7.6.      yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;

9.7.7.      yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;

9.7.8.      jame pateikiamos skelbimų, nepageidaujamų aprašymų ar brukalų nuorodos į kitas interneto svetaines ar asmenis be išankstinio rašytinio Viskastikra.lt leidimo;

9.7.9.      publikuojamas kito verslo subjekto ar asmens, įskaitant Viskastikra.lt, su juo susijusius darbuotojų ir atstovų, vardu;

9.7.10.  pažeidžia bet kokią politiką ar taisykles, paskelbtas Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje;

9.7.11.  yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti Viskastikra.lt Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos veiklai ar Viskastikra.lt partneriams.

9.8.   Jei paskelbsite šių Naudojimosi sąlygų 5.7 ir 5.8 punktuose nurodytą turinį arba Viskastikra.lt ar kita trečioji šalis nustatys, kad Jūsų paskelbta informacija neatitinka šių Naudojimosi sąlygų 5.6 punkte nustatytų kriterijų, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Jums. Viskastikra.lt pasilieka teisę Jūsų Paskyrą arba sustabdyti naudojimąsi ja be išankstinio įspėjimo.

9.9.   Viskastikra.lt, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.

9.10.                    Viskastikra.lt pasilieka teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra stebėti, vertinti ir analizuoti Jūsų skelbiamą turinį ir naudojimąsi Interneto svetaine ir Mobiliąja aplikacija bei prieiga prie jų, įskaitant nustatyti, ar laikomasi šių Taisyklių ir visų kitų naudojimosi taisyklių, kurias Viskastikra.lt gali nustatyti.

9.11.                    Viskastikra.lt taip pat turi teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra redaguoti, perkelti, ištrinti arba atsisakyti padaryti prieinamą turinį, esantį Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Taisyklių pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų teisinės ar kitos priežastys.

9.12.                    Nepaisant šios pirmiau paminėtos teisės, Klientas yra visiškai atsakingas už visą savo paskelbtą turinį ir įsipareigoja atlyginti Viskastikra.lt žalą atsiradusias dėl Kliento paskelbto turinio.

10.  Konfidencialumas

11.  7.1.              Paslaugų teikimo metu Viskastikra.lt tvarko Jūsų  asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir Viskastikra.lt santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais  ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu.

12.  7.2.              Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Viskastikra.lt įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

13.  Garantijų netaikymas

14.  8.1.              Viskastikra.lt neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi Viskastikra.lt Internetiniu tinklapiu, Viskastikra.lt sistema, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas yra pats atsakingas už naudojimasi Interneto tinklapiu ar mobiliąja aplikacija.

15.  8.2.              Viskastikra.lt neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės ir/ ar mobiliosios aplikacijos funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. Viskastikra.lt, jos licencijarai ir tiekėjai, kiek tai leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas pardavimų garantijas. Viskastikra.lt ir jos filialai, licenciarai ir tiekėjai neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio atnaujinimo. Jokia Interneto tinklapyje ar Viskastikra.lt mobiliojoje pateikta informacija nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta  šiose Taisyklėse.

16.  8.3.              Kai kuriose jurisdikcijose garantijos apribojimai nėra numatyti, todėl šiame skyriuje esantys apribojimai ir išimtys gali būti Jums netaikomi. Jei įstatymai Jums suteikia tam tikras teises, tokios teisės yra įgyvendinamos Jūsų atžvilgiu. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad šiose Taisyklėse numatyti atsakomybės, garantijos apribojimai ir išimtys yra sąžiningi ir pagrįsti.

17.  Skundai

17.1.                    Jei turite nusiskundimų dėl Viskastikra.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite kokių veiksmų atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate.

18.  Atsakomybės ribojimas

18.1.                    Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Viskastikra.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus, Viskastikra.lt atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, Viskastikra.lt, jos filialai, jos licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, Viskastikra.lt sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to ar  Viskastikra.lt yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse

19.  Nuosavybė

19.1.                    Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų  Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso Viskastikra.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu bei mobiliąja aplikacija Jūs neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

19.2.                    Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Viskastikra.lt turi išimtines teises į Viskastikra.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Viskastikra.lt prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių  veiksmų, kurie prieštarauja Viskastikra.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Viskastikra.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Viskastikra.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant Viskastikra.lt Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu ir/ar mobiliąja aplikacija. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Viskastikra.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.