Gerbdami Jūsų privatumą informuojame, kad Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras, važtaraščius);

spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

tiesioginės rinkodaros tikslais / naujienlaiškiams (tik gavus jūsų sutikimą).

Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą bei saugumą:

1. Bendrosios sąvokos

1.1. Pardavėjas, duomenų valdytojas ir svetainės [email protected] operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Kruza“ įmonės kodas 303302416, adresas korespondencijai – Svajonės g. 40, 94101 Klaipėda, Lietuva, elektroninio pašto adresas – [email protected].

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.viskastikra.lt

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, prisijungęs prie savo paskyros skiltyse "Mano informacija" bei "Mano adresai" arba parašydamas el. laišką [email protected]. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-3 darbo dienas).

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris užsakinėja interneto parduotuvėje [email protected], teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui. Pirkėjas užsakydamas prekes ar paslaugas gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių siuntimo). Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinku) registruodamasis el. parduotuvėje. Pirkėjas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškių prisijungdamas prie savo paskyros skiltyje "Mano informacija" bei nuimdamas varneles prie "Užsisakykite naujienlaiškį" ir "Gauti spec. pasiūlymus" arba parašydamas el. laišką [email protected] ir mes padarysime tai už jus.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.viskastikra.lt.lt interneto parduotuvėje.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.viskastikra.lt.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu, parašę mums el. paštu [email protected].

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, reiškia, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected].

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį. Šis numeris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internetinėje parduotuvėje. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Ši informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą savo naršyklės nustatymuose, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.viskastikra.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Įmonė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją. Slapukas krepšelio formavimui sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ir sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų valdymą galima sužinoti šioje svetainėje: AboutCookies.org (anglų kalba). Taip pat galite apsilankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir susipažinti su atsisakymo instrukcijomis. Jei nusprendėte nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis mūsų svetainės savybėmis.

6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

Iškilus klausimams rašykite mums el.paštu [email protected]. Su malonumu į juos atsakysime.